Jonathan Ball Javaslata

Azonosító #: SCP-001

Osztály: Keter

Különleges Elzárási Eljárások: Jelenleg nincs megfelelő eljárás kifejlesztve, mely képes lenne az SCP-001 által képviselt veszélyt kezelni. Ez részben a tárgy vitatott természetének és az elzárásának szükségességéről szóló vitáknak is köszönhető. Ezen vita jól látszik a tárgy besorolásának folyamatos változásában, és az elzárásának folyton változó eljárásaiban. A jelenlegi vezetés, hiába megvádolták őket paranoiával, Keternek minősítette a tárgyat, valamint kérte, hogy hozzanak létre egy magasabb osztályt külön ezen tárgynak, mivel ezt tartják az összes közül a legveszélyesebbnek. Ezen besorolás indoklása és a változó hozzáállás okai a vezetőség részéről a leírásban és a megjegyzésekben vannak tárgyalva.

SCP-001 jelenleg egy kóddal lezárt, nagy szakítószilárdságú megerősített polimerből készült aktatáskában található. Az aktatáska valamint a terem, amiben található folyamatos kamerás megfigyelés alatt áll. Az aktatáskát az összes O5 egyhangú döntése nélkül nem lehet kinyitni. Az aktatáskát egy kicsi, teljesen bevilágított, egyszobás, telephelyeken kívül eső épületben kell tárolni, melyet ███ ██████ ██████ építettek fel. D osztályú személyzet őrzi az épületet, és nem léphet be abba a fentebb említett különleges engedély nélkül az O5-től. Ennek megszegése azonnali terminálást von maga után. Ezen tepelhelyen kívüli épület kizárólag SCP-001 tárolására lett létrehozva, és vészhelyzet esetén felrobbantható.

A jelenlegi vezetés szerint SCP-001 a jelenleg ismert legnagyobb veszély a nemzeti és a globális biztonságra. Ennek ellenére a működésének speciális körülményeire tekintettel a tárgy további kutatása tiltott, minden korábbi, minimális elzárás melletti engedély ellenére.

Leírás: SCP-001 egy egyszerű papírköteg, mely a bal felső sarkánál össze van tűzve. A legfelső egy fedőlap, melyen csupán ennyi áll: "Bizalmas Jelentések Különleges Tárgyakról - Titkos." Az összetűzött lapok száma meghatározhatatlan, három, illetve harminc is volt már korábban. A jelentés nincs aláírva és az eredete ismeretlen.

A jelentésre először ████. ███████ █-én találtak rá, amikor megjelent (néhai) ████████ █████ asztalán. A jelentés akkoriban "Az Élő Szobáról" szólt (SCP-002). Nem sokkal miután hitetlenkedve elolvasta a jelentést, ████████ █████-t felhívták az említett tárggyal kapcsolatban. Amikor ████████ █████ következő alkalommal elolvasta SCP-001-et, az nem "Az Élő Szobáról" szólt, hanem a "Biológiai Alaplapról" (SCP-003). ████████ █████ azonnal bezárta SCP-001-et, mivel azt hitte egy másik jelentést tart a kezében, és az eredeti SCP-002-es jelentés után kezdett kutatni. Amikor nem találta meg, újra kinyitotta SCP-001-et, ám az ezúttal nem SCP-003-ról szólt, hanem "A 12 Rozsdás Kulcsról és Az Ajtóról" (SCP-004). ████████ █████ még egyszer bezárta a jelentést, majd azonnal kinyitotta, ám ekkor az a "Mesterkulcsról" szólt (SCP-005). ████████ █████ ezt követő tettei nem ismertek. Ezen esemény után változó időtartamokat követően a korábban említett tárgyakat felfedezték.

Az SCP-001 és a többi tárgy közti kapcsolatról nem történt elég kutatás. Az azonban egyértelmű, hogy minden új SCP felfedezésével kapcsolatos esemény egyezett az SCP-001 borítóján megjelenő számmal és az arról szóló jelentés tartalmával. A jelenlegi adminisztráció ezen egybeeséseket csupán véletlennek tekinti.

További Megjegyzések: Az, hogy SCP-001 csupán előrejelzéseket végez, vagy maga hozza létre a különleges elzárást igénylő tárgyakat, még nem tisztázott. A jelenlegi vezetés szerint azonban a kettő közti különbség jelentéktelen. Egy biztos: nem jelenik meg új SCP, hacsak az SCP-001-et ki nem nyitják és el nem olvassák. Éppen ezért a jelenlegi vezetés nem hajlandó megismételni a múltbéli hibákat, melyek több mint ezer SCP felfedezéséhez vezettek.

Az SCP-001 veszélytelenségére vonatkozó érvelések, melyek szerint hasznos lehet új SCP-k vagy fejlett biológiai és nem-biológiai fegyverek előrejelzésére, nem változtatták meg a jelenlegi vezetés álláspontját. Ugyanígy azok sem, melyek egy alapvetően veszélytelen és mozgásképtelen tárgy extrém elzárási eljárásait kritizálták. Ezen kritikusoknak fontos emlékeznie, hogy ezen eljárások nem kimondottan a tárgy elzárására irányulnak, hanem arra, hogy ne léphessen interakcióba vele senki, mivel ez jelenti az igazi veszélyt.

Bár a jelenlegi vezetés nem hajlandó az izolációból a fentebb említett különleges engedély nélkül eltávolítani a tárgyat az izolációból, több korábbi vezetés napi szinten tanácskozott a tárgyat használva, és nem kérdéses, hogy a jövőben is lesz erre példa. Ettől függetlenül a jelenlegi vezetés véleménye az, hogy mindenképp elzárás alatt kell tartani mindaddig, amíg a vezetőség meg nem újul, és a felelősség rájuk át nem hárul. Ezalól egyedül SCP-001 megsemmisítése lehet kivétel.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License