SCP-004
SCP004_door-new.jpg

SCP-004-1

Azonosító #: SCP-004

Osztály: Euklid

Különleges Elzárási Eljárások:Az SCP-004-2-től SCP-004-13-ig jelölt tárgyak kezelése során az eljárások betartása létfontosságú. Ezen tárgyak szállítása a telephelyen kívülre nem engedélyezett, kivéve amennyiben azt kettő 4-es szintű biztonsági alkalmazott kíséri. SCP-004 bármely más részét semmilyen körülmények között sem szabad SCP-004-1-en keresztülvinni. Ezen esemény végbemenetelének következményei nem ismertek, és a kísérletek jelenlegi költségei miatt további kutatás nem kivitelezhető. Ha bármelyik SCP-004-1-ben elzárt tárgy kitör az elzárásból, vagy a létesítménybe betörnek, a kulcsokat mindenképpen be kell vinni és az ajtót be kell zárni a 62-es telephely helyi robbanófejének aktiválása előtt. A kulcsok eltávolítása a kísérleti területről azonnali terminálást von maga után.

Az SCP-004-1-hez való alapvető hozzáférés 1-es szintű engedélyt igényel; SCP-004-2-től -13-ig jelölt tárgyak használatához 4-es szintű hozzáférés szükséges.

Leírás: SCP-004 egy régi fa istállóajtóból(SCP-004-1), és tizenkettő rozsdás kulcsból áll(SCP-004-2-től SCP-004-13-ig). Az ajtó maga egy bejárat egy elhagyatott gyárba ami [TÖRÖLVE].

Kronológia

07/02/1949: Egy három fős, fiatalokból álló csoport szövetségi ingatlanon ██████████ közelében birtokháborítás közben rátalál az ajtóra. A vallomásuk szerint egy vas dobozban találtak egy kulcscsomót és elhatározták, hogy megkeresik melyik ajtót nyitják a kulcsok. A fiatalokat őrizetbe veszik, miután kapcsolatba lépnek █████████████████ rendőrfőnökkel az egyik barátjuk (SCP-004-CAS01) eltűnése miatt.

07/03/1949: Nyolc kilométerre SCP-004-1-től a helyi hatóságok megtalálják SCP-004-CAS01 levágott jobb kezét. SCP-004-CAS01 többi testrészét megtalálják szétszórva a gyár 32 km-es körzetében. Kihallgatásuk során a fiatalok elmondják a hatóságoknak , hogy amint az ajtót kinyitották az egyik kulccsal , SCP-004-CAS01 több darabra szakadt és mindegyik darab eltűnt. Ezen a ponton az SCP Alapítvány átveszi a vizsgálatot.

07/04/1949: █████ SCP Ügynök megszerzi a kulcsokat a helyi hatóságoktól a tesztek elindításához. A kísérletek szerint SCP-004-2-től SCP-004-13-ig mindegyik tárgy egyetlen lyukba fér bele a nagy rácsos ajtón. 12 D osztályú alkalmazott kerül kijelölésre, hogy teszteljék az ajtó hatásait. A tizenkettő tesztalany közül, akik a különböző kulcsokkal próbáltak belépni a szobába, csak kettő élte túl. Amikor az ajtót SCP-004-7-en és SCP-004-12-n kívül bármely másik kulccsal nyitották ki, a tesztalanyok teste szétszakadt, a széttépett részeket csak később találták meg. Az írás idején csak 2 részt találtak meg mindegyik alanyból (kivéve az SCP-004-█-et használó alany, kinek darabjai a közvetlen közelben szóródtak szét). A többi testrész látszólag teljesen megszűnt létezni.

A két túlélő közül csak egy (SCP-004-7-et használva) tért vissza sértetlenül. A másik majdnem katatóniás állapotban tért vissza, éppen csak képes volt elhagyni a szobát, majd összeesett a földön és le kellett fogni, hogy ne kaparja ki a saját szemeit (lásd 'A' Függelék: SCP-004 hatása a mentális egészségre). Az SCP-004-7-et használó alany elmondása szerint egy nagy szobába lépett be, amely látszólag sokkal nagyobb, mint az épület, amibe az ajtó nyílik. Miután kilépett, kinyitották SCP-004-1-et és egy 3-as szintű személyekből álló fegyveres csapat lépett be. A szoba méreteit lehetetlen megmérni, és az egyetlen érzékelhető vagy megvilágítható része a szpbának az ajtó kerete, valamint a szobában tartózkodó személyek.

07/16/1949: A fiatalok gyanúsítottak és █████████████████ rendőrfőnök terminálva.

08/02/1949: "Fel nem robbant lőszer" miatt █████████████████-ot veszélyes területté nyilványitják és kerítéseket húztak fel civil behatolás megakadályozásának érdekében. Kísérletek indulnak az SCP-004-1 mögötti környezet biztonságosságának meghatározására.

12/01/1950: Beigazolódik, hogy SCP-004 használata hozzájárulhat téridő anomáliák létrejöttéhez. Kísérletek határozatlan időre felfüggesztve.

07/02/19██: SCP-004-CAS01 eltűnt testrészeinek maradéka hirtelen megjelenik SCP-004-1-en kívül. Annak ellenére, hogy évtizedekkel ezelőtt hunyt el, SCP-004-CAS01 maradványai semmilyen bomlás jeleit nem mutatták, valamint még mindig melegek voltak. A vér sem alvadt meg. A maradványok megtartva tesztelésre.

07/04/19██: Hasonló módon SCP-004-CAS01-hez, a tizenkettő (12) eredeti alany közül az egyik testrészei megjelentek. A maradványokra a továbbiakban SCP-004-CAS02-ként hivatkozunk. Feljegyzéseink alapján feltételezhető, hogy SCP-004-CAS01 és CAS02 is az SCP-004-██-et használta.

03/21/1999: A nukleáris fegyverek masszív elterjedése és a ██ év múlva bekövetkező harmadik világháború miatt megkezdődött egy telephely építése SCP-004-1-en belül. A telep célja ███████ napi adagnak megfelelő készlet tárolása.

04/21/1999: █████████████████ elrendelte SCP-004-1-ben található telep kiterjesztését egy vészhelyzeti raktárrá amiben az összes mozdítható SCP-███ alany tárolható, valamint egy ██-petabájtnyi adatbázis létrehozását az összes SCP adat tárolására. A létesítmény neve mostantól 62-es Telephely.

09/25/2000: 62-es Telephely működőképes. Laboratóriumok és elzáróegységek működőképesek, és tudják fogadni a legveszélyesebb alanyokat. Az SCP adatbázis biztonsági mentése elkezdődött.

01/25/2001: Időanomáliák miatt (lásd “Téridő Anomáliák” lentebb) minden 62-es Telephelyen dolgozó személy életvitelszerűen köteles a helyszínen tartózkodni. Az érintett személyzet családtagjaival közölni kell, hogy szerettük egy ipari balesetben elhalálozott. Klónozott testek előkészítve temetésekhez.

08/14/2003: Masszív áramszünetek az Egyesült Államok északkeleti részén és Kanada-szerte.Több SCP generátor kezdeti hibája miatt a 62-es Telephely áram nélkül volt ötvenhárom (53) percre. Ezalatt az ötvenhárom (53) perc alatt a telephelyen tartózkodók mindenfajta fényforrás nélkül voltak. Jelentések szerint élőlényeket és embereket "éreztek", bár semmilyen abnormális élőlényt sem lehetett látni vagy érezni. A létesítmény dolgozói közül néhányan elolvashatták ████████████-ot (A. függelék) és elmondták, hogy a teremtmények, amelyeket "érzékeltek" emberméretűek voltak, de egyébként minden másban hasonlítottak a leírt masszív zöld teremtményekhez.

Téridő Anomáliák

Úgy tűnik SCP-004 tér- és időbeli anomáliákat képes létrehozni. A létesítményt elhagyó személyzet időkiesésről szokott jelenteni. Azok akik már több hete voltak a telepen, ragaszkodnak ahhoz, hogy csak néhány napja voltak a létesítményben, ezt a feljegyzéseik és elfogyasztott készletek is alátámasztják. SCP-004-2-től -13-ig tartalmaz még más időbeli anomáliákat is, különös tekintettel SCP-004-CAS01 és SCŐ-004-CAS02 újramegjelenésére pontosan ██ évvel azután, hogy használták SCP-004-██-et. ████████████████████ lett kijelölve az időanomáliák vizsgálatára. A térbeli anomáliák közé tartozik a lehetetlenül nagy tér, amibe SCP-004-7 nyílik. A 2003-as áramszünethez hasonló incidensek azt mutatják, hogy ugyanazon térben, ahol a 62-es Telephely elhelyezkedik, a létezés más síkja is létezik.

További megjegyzések

SCP-004-en elvégzett kísérletek azt mutatják, hogy tíz kulcs, amit SCP-004-1 kinyitására használtak egy olyan dimenzióba vezet, amelyben a fizika törvényei és topológiája szignifikánsan másabb, mint a mi dimenziónké. Az ezen veszélyes környezettel érintkező alanyok teste szétszakad és különböző helyekre szóródik szét, amelyek közül egyenlőre csak háromról erősítették meg, hogy a Földön található. Behelyezett anyagok két ponton azonnal megjelennek; Behelyezett anyagok a harmadik helyen újra megjelennek pontosan ██ évvel később. A többi 7 hely egyenlőre ismeretlen.

A jelenlegi kutatás két dologra fókuszál. Az első egy mód találása arra, hogy túléljük SCP-004 veszélyes topológiáját. A második pedig az, hogy [TÖRÖLVE] alapján valószínűsíthető, hogy SCP-004-2-től -13-ig más ajtókat is kinyithat, mint SCP-004-1.

'A' Függelék: SCP-004-12 hatása a mentális egészségre

Az összes eddigi 'D' osztályú személy, aki visszatért SCP-004-12-ből katatón állapotban volt, és képtelen volt bármilyen beszédre. Néhánynak még talán van elég ereje, hogy megpróbálja kikaparni saját szemeit. A 16 tesztalanyból csak 4 élte túl. Csak egy szerezte vissza beszédkészségét, hosszú pszichoterápia után. El tudta mondani, hogy egy hatalmas zöld teremtményt látott, ami nagyobb volt, mint a látómezeje. Elmondása szerint ösztönösen elöntötte a félelem és a hirtelen felismerés, "mintha az a valami az [ő] legbelső félelmeiben lett volna elásva", és "érthetetlen" emlékeket kényszerített rá. Az alanyon látszólag anterográd és retrográd amnézia tünetei jeletnek meg.

'B' függelék: További Információ

Tárgy #: SCP-004-14

Felfedezés időpontja: 09/02/1950

Tárgy eredete: A tárgyat a gyár egy másik részében, az addig fel nem fedezett menedzseri idodában találták meg. A tárgy látszólag egy nagy, fényezetlen fa doboz. A dobozt ki lehet nyitni a "biztonságos" kulcsal, SCP-004-7-el, és másik öt "nem biztonságos" kulcsal (lásd dokumentum SCP-004-1).

Leírás: Amint SCP-004-14-t SCP-004-7-et használva nyitják k, a doboz automatikusan kinyílik. A belső tér térfogata pontosan ötször nagyobb, mint a kívülről mérhető térfogat. Tárgyak, melyeket a nyitott fedelű dobozba helyeznek nem változtatnak a doboz súlyán vagy bármilyen tulajdonságán. Amikor a fedőt becsukják és lezárják, minden benne található tárgy visszaszerezhetetlenül eltűnik. Személyek a dobozba zárva szintén eltűnnek, habár személyzet elvesztése ilyen módon jelentős hatással van az [ADAT ELTÁVOLÍTVA] által tapasztalt álmokra.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License