SCP-009-HU
rating: +1+x

Azonosító #: SCP-009-HU

Osztály: Biztonságos

Különleges Elzárási Eljárások:SCP-009-HU elzárása egy A4-es irattartó dokumentumban történik, mely Rendellenes Objektumoknak fenntartott részlegen van biztosítva a ███-es Telephelyen. Az anomáliát tartalmazó dokumentumhoz csak 2-es vagy magasabb biztonsági szinttel rendelkező alkalmazott férhet hozzá, azonban a dokumentum elolvasása csak és kizárólag D osztályú személyzetnek engedélyezett. Az objektummal való bármely kísérlet megkezdése előtt a D osztályú személyzetnek egy kép- és hangfelvétel rögzítésére alkalmas feketedobozt kell biztosítani.

SCP-009-HU alkalmazásakor, az alany eltűnését követő 24 órán belül értesíteni kell a Segesvár temetőjében állomásozó alapítványi ügynököket. Minden esetben az eltűnt alany holteste a temető ██-es parcellájában valósul meg, mely a segesvári ütközetben elhunytak tömegsírjaként van nyílvántartva. Az alapítványi munkatársak fő feladata az elhunyt alany maradványainak és feketedobozának begyűjtése és a ███-es Telephelyre való elszállíttatása. Esetleges szemtanúk esetén amnesztia szer beadása kötelező.

Leírás: SCP-009-HU egy hétköznapi papírra és fekete tintával írt verses költemény, mely hozzávetőlegesen a 19. században írtak. A vers írója ezedig nem bizonyított, de a megtalálásának helye és születésének vélt ideje alapján a költeményt Petőfi Sándor nevéhez fűzik, kinek eltűnésének vélt helye, az objektum megtalálásának közelében történt. Ennek ellenére az ismert költő verselési, rímelési szokásai nem egyeznek a költemény soraival, azonban mivel nem publikált műről van szó, így az állítás se nem megcáfolható, se nem megerősíthető. A különböző vizsgálatok nem mutattak semmilyen rendellenes anyagot SCP-009-HU alapjának felépítésében, mind a papír, mind a tinta egyezik a 19. századi technológiának megfelelő eljárásoknak.

SCP-009-HU egy tér/idő anomália, mely közvetlen behatással van az érintett, elolvasó személy fizikai valójára. Az objektum ezt úgy hozza létre, hogy az elolvasását (legyen az magában való, vagy hangosan történő felolvasás) követő rövid időintervallumban (nagyjából 5-6 másodperc) az alany megdermed és eltűnik a jelenkori idővonalból, mely egyfajta elhalványulásként vizualizálódik a külső személyek számára. Fontos, hogy csak a közvetlen olvasóra fejti ki a hatását, a verset halló személyekre nem. Bár az SCP-009-HU kezdeti fázisában úgy vélték az objektum képessége ennyiben ki is merül, bizonyított tény, hogy az objektum képes áthelyezni az érintett alanyait egy időn és teren túli térbe, mely közvetlen kapcsolatban van a mi világunkkal. Miután ezen információ tudatosult, az alapítványi vizsgálatok kiterjedtek az alanyok által átélt történésekre is, melyet egy képi és hangrögzítésre alkalmas eszközök biztosításával történt, a teszteken részt vett alanyok számára.

Ahogyan az a felvételeken is látható, mindegyik alany egy ütközet kellős közepén valósul meg, változó pozícióban megjelenve. A felvételeken látható értintett felek, a fegyverzet és a helyszín elemzései alapján, a kutatók úgy vélik, hogy a vélt helyszín a segesvári ütközet (1849. Június 31.) egy extradimenzióban lezajló változata. Az érintett harctér által látható „jelenetek” történelmi szempontból teljesen hitelesek, melyek mindegyik esetben a magyar haderő vereségével ér véget. Fontos megjegyezni, hogy a történések és cselekmények közvetlen behatással vannak az itt megvalósult személyzetre is, így az alany élete fokozottan veszélyeztetve van. Bár felvételeken jól látható, hogy az alany képes befolyásolni a környezetét és interakcióba léphet, kommunikációba kezdhet a környezetével, láthatóan ezen cselekmények, nem befolyásolják se a jelenkori történelem eseményeit, se a csata végkimenetelét. Minden alkalommal, ha az alany életben marad az ütközet végéig, a bevonuló orosz csapatok által elfogásra kerül és rövid úton fejlövés általi kivégezésben lesz része. Az esemény lezárulását követően minden felvétel elsötétül (vélhetőleg a környező földréteg fényzárása nyomán), illetve az elhunyt alany teste a segesvári temető ██-es parcellájában valósul meg, magánál tartva minden hordott vagy cipelt élettelen anyagot. Bár az alany test alapján úgy tűnhet, hogy ő maga is a 19. század óta van a föld alá temetve, bizonyított, hogy minden ilyen eset egyfajta időanomáliának köszönheti a testének gyors leépülését.

Függelék #009-HU-4

A kezdeti kísérletekért felelős Dr. ███████ volt a felelős tudós, ki köztudottan próbált emberségesen, nyugtatóan viselkedni a D osztályú személyzettel. Egyik ilyen alkalommal SCP-009-HU tesztjére kirendelt D-57984-gyel egyeztette az alany feladatait és félrevezetési szándékkal elárulta számára az objektum besorolásának szintjét is, mi vélhetőleg megnyugtatta az alanyt. A kísérletet követően D-57984 eltűnt, mint az őt megelőző 4 alany is. Ezzel egy időben egy véletlen nyomán a segesvári temetőben éppen ásatási leletgyűjtések folytak, történelmi fontosságú ereklyék kutatása céljából. Ekkor bukkant rá a civil régészeti munkacsoport az egyik maradványra, mely fémbilétát szorongatott, min a következő felirat volt belekarcolva: "Azt mondtad, hogy nem lesz bajom. Azt mondtad biztonságos. Tudod mit Dr. ███████, te is ugyanolyan vagy, mint a többi alapítványi köcsög, szóval told fel a seggedbe a szemüveged!" Az üzenetet tartalmazó objektumot és az érintett maradványt az alapítvány szervezete begyűjtötte és az érintett munkacsoport minden tagját amnesztia szerrel látta el. Az eset során begyűjtött maradvány DNS tesztjének eredménye azonosságot mutat D-57984-gyel, azonban a test állapota alapján, már több mint 30 éve a fölt alatt voltak a maradványok. Ezen eredmények nyomán SCP-009-HU átértékelésre került.

Függelék #009-HU-8

Alany: D-12566
Felelős Tudós: Dr. ███████
Kísérlet célja: Az alany pontos kiképzést kapott a segesvári ütközet helyszínéről. A fő feladata a csatahelyszín elhagyása.
Végeredmény: D-12566 az utasításokat követve megpróbálta elhagyni a háborús övezetet, és bár a csatározások során elszenvedett egy váll lövést, képes volt megközelíteni a vélt övezet szélső határát, azonban a csatateret elhagyni képtelen volt. A felvételek hangalapja és látottak alapján, egy láthatatlan, megfoghatatlan erő nem engedte, hogy elhagyja az érintett területet, annak ellenére, hogy a látkép szabad volt a felvételen és D-12566 számára is. Végül az alannyal egy gránát okozta halálos sérülés végzett.

« SCP-008-HU | SCP-009-HU | SCP-010-HU »

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License