SCP-017
scp017InCaptivity.jpg

File footage of SCP-017

Azonosító #: SCP-017

Osztály: Keter

Különleges Elzárási Eljárások: SCP-017 egy 100cm x 50cm x 50cm méretű plexicellában található, mely egy 6m x 6m x 4m méretű betonteremben van felfüggesztve. A falakhoz, a plafonhoz és a padlóhoz nagy intenzitású ívlámpák vannak rögzítve, melyek közvetlenül a cellára világítanak, így biztosítva, hogy SCP-017-t minden szögből állandóan éri fény. A vezérlőterembe beosztott személyek feladata, hogy felügyeljék a lámpák valamint a tartalékgenerátorok működését, és azonnal jelentsék, ha ezekkel probléma van, hogy a karbantartás mielőbb megkezdődjön.

A terembe csak és kizárólag a lámpák kicserélésének céljából szabad belépni. A belépő személyzet köteles a kijelölt fényvisszaverő öltözet viselésére, és nem szabad a működő lámpák elé lépnie.

Leírás: SCP-017 egy kb. 80cm magas humanoid lény, mely anatómiailag nagyon hasonló egy kisgyermekhez, azonban nem rendelkezik megfigyelhető külső jegyekkel. SCP-017 látszólag egy sötét, füst-szerű ködből áll. A köd alatt még nem sikerült szilárd tárgyat találni, de a lehetőség nem került kizárásra.

SCP-017 azonnali gyorsasággal reagál minden rávetülő árnyékra. SCP-017 ráugrik a tárgyra, mely az árnyékot veti, és teljesen beburkolja azt a fekete ködével, majd visszanyeri eredeti méretét, nyom nélkül eltüntetve a tárgyat.

További Megjegyzések: A BETA vagy magasabb engedéllyel rendelkezők számára javasolt a #017-1 dokumentum elolvasása is.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License