SCP-021-HU
rating: +1+x
scp-021-hu

SCP-021-HU-ról készült kép az automatikus forgása közben

Azonosító #: SCP-021-HU

Osztály: Biztonságos

Különleges Elzárási Eljárások: SCP-021-HU-t egy 10 m x 10 m x 10 m átmérőjű helyiség közepén, egy állandó megfigyelés alatt tartott emelvényen kell tárolni. A tárolóhelység falát és SCP-021-HU-t tartó, biztonsági állványzatot volfrám bevonattal kell ellátni, ezen felül óvintézkedéseket kell tenni a hirtelen, szélsőséges hőmérsékletingadozásokra is. Az elzárt egység létesítményétől számított 1,5 km-en belül semmilyen lakó egység nem telepíthető, a létesítmény 3 km-es körzetét katonai robbantásgyakorlati helyszínnek kell nyilvánítani, a köztudat számára.

SCP-021-HU állandó felügyeletet igényel, és amennyiben valamely oldala közel kerül a teljes kirakottsághoz előre tervezett kísérleti időszakon túl, úgy egy D-osztály személyzetet kell az elzárt egységbe irányítani, akinek elsődleges feladata a színek újbóli megkeverése ügyelve, hogy eközben véletlenül se rakjon ki egy teljes oldalt. SCP-021-HU-val való bárminemű kísérlet csak 3-as vagy magasabb biztonsági szintű engedéllyel lehetséges, azonban a ”C” típusú kísérletekre irányuló cselekmény csupán csak 3 darab 4-es, vagy magasabb biztonságiszinttel rendelkező alkalmazott engedélyével történhet és a rendészet felől robbantási kísérletként kell a médiába lejelenteni.

SCP-021-HU szétszerelésére irányuló bármely kísérlet határozatlan időre szigorúan tilos, és e szabály be nem tartása azonnali terminálást, vagy D osztályba való leminősítést von maga után.

Leírás: SCP-021-HU egy 6 cm x 6 cm x 6 cm átmérőjű műanyag Rubik-kocka, mely se anyagában, se felépítésében nem különbözik a hétköznapi játékkészítményektől. Az anomáliát a █████████ Játékgyár területén fedezték fel, miután az egész létesítmény egy rejtélyes tűzesetben odaveszett és csak az említett objektum úszta meg sérülés nélkül az esetet. A későbbi nyomozások bebizonyították, hogy az objektum volt a felelős az érintett szituációért, azonban az anomália létrejöttének körülményéről, vagy elkészítésének okáról egyelőre semmilyen tény nincs megállapítva, bár egyes kutatók úgy vélik, hogy Dr. Wondertainment állhat az anomália létrejötte mögött, de ezt a tényt megerősíteni, vagy megcáfolni egyelőre senki se tudja, mivel egy ismeretlen eredetű sérülés tönkretette a kockán megtalálható emblémát. A rekonstruktorok véleménye alapján lett az említett érdekcsoport felelőssé téve az anomália létrejöttéért.

Az anomália bizonyítottan többféle rendellenes hatás kifejtésére is alkalmas, melyek többsége a Rubik-kocka színeihez van kötve, és azután lépnek működésbe, ha Rubik-kocka valamely oldala egyöntetű színpalettával kerül kirakásra. SCP-021-HU a szokványos Rubik-kocka színpalettájával rendelkezik, a következő: Vörös, Fehér, Narancs, Zöld, Kék és Sárga. Az objektum passzív állapotában egyfajta belső számlálóval rendelkezik, mely semmilyen módon nem követhető le külső szemmel, de pontos szabályok alapján működik, így könnyen nyomon követhető a számláló állása. Ez a számláló automatikusan forgat egyet az objektum egy előre meghatározott oldalán, amennyiben valamely oldala nem lett átforgatva az elmúlt 20 percben. Ezt abban az esetben is megteszi, ha valamilyen akadály meggátolná az adott oldal fordulását, még ha ez a gátló objektum elpusztításával is jár. Fontos megjegyezni, hogy ezen elmozdulások mindig a lehető legoptimálisabb módon történnek, mely a legkorábban kirakható színkombináció előrehaladását segíti. Ezen felül az objektum forgatását csak és kizárólag egy élőlény képes megtenni, minden erre a végkimenetre irányuló kísérlet gépi vagy egyéb úton, sikertelennek bizonyult.

A könnyebb nyomon követés és esetleges katasztrófa védelmi eset érdekében, minden oldalhatáshoz egy-egy típusszámozású megnevezést rendeltek, melyekhez a színek anomália véghatásait is hozzárendelték. Ezek a következők:

  • ”A” típusú kimenetel: SCP-021-HU kirakott oldala egyöntetűen Vörös. Az objektum közvetlen környezete 2 másodpercen belül +2.000 °C hőmérsékletre hevül, melyet 20 percen keresztül fenntart, majd miután az oldalai véletlenszerűen összekeverődnek, az objektum abbahagyja a hő kibocsájtást. Az anomália felületi hőmérséklete az átrendeződést követően szobahőmérsékletű.
  • ”B” típusú kimenetel: SCP-021-HU kirakott oldala egyöntetűen Fehér. Az objektum 2 másodpercen belül 200.000 lumen erősségű fényt bocsájt ki, majd 20 percnyi tétlenséget követően az oldalai véletlenszerűen összekeverődnek, ekkor a világító hatása megszűnik.
  • ”C” típusú kimenetel: SCP-021-HU kirakott oldala egyöntetűen Narancs. Az anomália 2 másodpercen belül 0,2 kT erejű robbanást fejti ki önmagából, mely hozzávetőlegesen 1,4 km átmérőjű lökéshullámmal jár. A robbanás nem okoz kárt az anomáliában, és a lökéshullám se fejt ki semmilyen elmozdító erőt az objektumra, de az alapjának elpusztítása esetén a függőleges gravitáció hatással van rá. A robbanást követő 20 percnyi tétlenséget követően az oldalai véletlenszerűen összekeverődnek, ekkor a világító hatása megszűnik.
  • ”D” típusú kimenetel: SCP-021-HU kirakott oldala egyöntetűen Zöld. Az anomália 2 másodpercen belül 2 Sv egységnyi Gamma sugárzást bocsájt ki magából az elkövetkezendő 20 percben, majd az oldalak véletlenszerű összekeveredése után a sugárzás teljes mértékben megszűnik, de az esetleges érintett élőlényekre kifejtett hatása nem múlik el.
  • ”E” típusú kimenetel: SCP-021-HU kirakott oldala egyöntetűen Kék. Az anomália közvetlen környezete 2 másodpercen belül -2.000 °C hőmérsékletre hűl, melyet 20 percen keresztül fenntart, majd miután az oldalai véletlenszerűen összekeverődnek, az objektum abbahagyja a hő elnyelést. Az anomália felületi hőmérséklete az átrendeződést követően szobahőmérsékletű.
  • ”F” típusú kimenetel: SCP-021-HU kirakott oldala egyöntetűen Sárga. Az anomália közvetlen környezetébe 2 másodpercen belül 20.000 V feszültséget ereszt, melyet 20 percen keresztül fenntart, majd miután az oldalai véletlenszerűen összekeverődnek, az objektum abbahagyja a feszültségtermelést.

Ezen változások, mint ahogyan azt feljebb említettük, azonnal megszűnnek, amint SCP-021-HU egyöntetűen színes oldala megtörik. Ebben az esetben SCP-021-HU összekeveri önmagát, melyet semmilyen módon nem lehet megakadályozni. Az erre irányuló emberi beavatkozás során könnyen az alany csontjainak eltörésével járhat az esemény. A 021-HU-12-es Baleseti Naplóban található esemény nyomán SCP-021-HU szétszerelésére irányuló kísérlet szigorúan tilos. Amennyiben ez mégis megtörténik, azonnali eljárást kell indítani az objektum megjavítására. Eme eljárás azért fontos, mivel az anomália kifejezetten rosszul reagál az ilyen irányzatú károsító hatásokra, mely eset bekövetkezte után egy véletlenszerű kimenetelét 20 másodpercenként megismételve fenntartja, mindaddig, amíg nincs helyreállítva az esetlegesen kiszedett kockadarab(ok) visszaillesztésével. Az anomália esetleges szétszedését követő ”C” típusú végeredmény azonnali hatállyal történő rekonstrukciós műveletek elindítását vonja maga után, mely során a ███ Telephely köteles Vörös/A típusú vészjelzést leadni a rekonstrukció megtörténésének idejéig.

Baleseti Napló #021-HU-06

A bejegyzés a ███-es Telephely katasztrófájaként lett nyilvántartva, mely egy ”C” típusú végeredményt takar. Az eset során SCP-021-HU Narancs oldala került kirakásra az objektum nem megfelelő nyomon követése miatt, mely során az anomáliát körülvevő nagyjából 1,5 kilóméteres zónában minden elpusztult a keletkező robbanást követően. Ez volt SCP-021-HU első ”C” osztályú kimenetele, mely összesen [ADAT TITKOSÍTVA] alkalmazott és [ADAT TITKOSÍTVA] D osztályú egyén halálával, ezen felül a Telephelyen megőrzött SCP-███-HU, ███-HU és 008-HU megsemmisülésével járt. Bár SCP-008-HU az eset során megsemmisült, röviden újra megvalósult a █████████ területén. Az esetet követően SCP-021-HU egy különálló megfigyelési pontba lett rendelve, mely környezetében nincs alkalmazotti szálláskör, vagy egyéb civil létesítmény.

Baleseti Napló #021-HU-12

Egy bejegyzett katasztrófa esemény 20██/04/03 napján, mely egy kísérleti procedurával kezdődött. Az eset során Dr. ███ utasítására D-45222 azt a feladatot kapta, hogy távolítsa el SCP-021-HU egyik bal szélső kockalapját. A D osztályú munkatárs ez idő alatt vegy és hővédelmi ruházatot viselt, mely bizonyítottan ellenállt a ”C” és ”F” típusú kimeneteleket leszámító eseményeknek. A szétszerelési kísérletet követően SCP-021-HU ”F” kimenetelő hatást fejtett ki magából, annak ellenére, hogy az anomália Vörös oldala nem került még kirakásra. Az eltávolított objektum visszahelyezéséig SCP-021-HU folyamatosan táplálta az önmagából kicsapó elektromos tölteteket. A D-45222 a helyszínen életét vesztette. Bár eleinte Dr. ███ úgy vélte, hogy ez csak egy szokványos rendellenes hatás, az említett ”F” típusú végeredmény több mint 42 percig volt aktív állapotban, míg a kiérkező csapatok helyreállították az objektumot. Bár a kísérlet megismétlése ugyanazon oldallal ”A” besorolású kitöréssel zárult. A harmadik teszt elvégzése előtt az O5 Tanácsa azonnali parancsot adott a kísérletek berekesztésére. Az esetet követően Dr. ███ egy másik kirendeltségre lett átcsoportosítva.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License