SCP-049

Included page "component:black-highlighter-theme-dev" does not exist (create it now)

medium.jpg

SCP-049.

Azonosító #: SCP-049

Osztály: Euklid

Különleges Elzárási Eljárások: SCP-049-et a 19-es Telephely 2-es Kutatási Részlegén, egy Standard Humanoid Biztonsági Zárkában kell elhelyezni. SCP-049-et áthelyezés esetén előzetesen altatás alá kell helyezni. Áthelyezés során SCP-049-nek 3. Osztályú Humanoid Kényszerzubbonyban kell lennie(lekötözött nyakkal és karokkal), folyamatosan legalább két fegyveres őr felügyelete alatt.

SCP-049 alapvetően együttműködő az Alaptívány alkalmazottaival, viszont mindenféle kifakadást vagy hirtelen viselkedésváltozást azonnal nagy erővel meg kell fékezni. Ezen alkalmak során a személyzet semmilyen körülmények között nem érhet hozzá SCP-049-hez. Amennyiben SCP-049 agresszívvá válik, levendulával történő kezelés (L. multifida) látszólag képes lenyugtatni azt. Lenyugvás után SCP-049 általában együttműködővé válik, és visszatér az elzárásba, minimális ellenállást tanúsítva.

SCP-049 elzárásának megkönnyítése érdekében az entitást hetente el kell látni egy nemrég elhunyt állat (általában szarvasmarha, vagy más nagytestű emlős) tetemével tanulmányozásra. Az SCP-042-2-vé alakult tetemeket el kell távolítani SCP-049 zárkájából, majd elhamvasztani. SCP-049 a továbbiakban nem léphet interakcióba emberekkel, és minden emberi kísérleti alany iránti kérését el kell utasítani.

Ideiglenes Elzárási Eljárás: (Lásd 049.3-as Függelék) Az Elzárási Bizottság 049.S19.17.1-es Parancsa alapján SCP-049 a továbbiakban nem léphet interakcióba semmilyen alapítványi alkalmazottal, továbbá ezen túl nem kaphat tetemeket boncolásra. Ezen parancs határozatlan ideig fennáll, és érvényes mindaddig, míg nem sikerül egyöntetűen meghatározni SCP-049 elzárásának részleteit és feltételeit.

Leírás: SCP-049 egy 1,9 méter magas humanoid lény, mely külalakja hasonlít egy középkori pestisdoktoréhoz. SCP-049 látszólag ezen foglalkozásra jellegzetes vastag köpenyt és porcelánmaszkot visel, ezek azonban nem ruhadarabok, hanem SCP-049 testének részei1, és megkülönböztethetetlenek az alattuk lévő testrészektől. Ennek ellenére röngtenfelvételek tanulsága szerint SCP-049 humanoid csontvázzal rendelkezik.

SCP-049 számos nyelven beszél, azonban az angol, illetve a középkori francia nyelvet preferálja2. Bár SCP-049 alapvetően szívélyes és együttműködő az Alapítvány alkalmazottaival, képes nagyon idegessé és alkalmanként egyenesen agresszívvá válni, ha úgy érzi, hogy az általa "Dögvész"-ként emlegetett betegség közelében van. Ezen Dögvész természete jelenleg ismeretlen az Alapítvány kutatói számára, SCP-049-ben viszont nagy aggodalmat kelt.

SCP-049 ellenséges minden olyan egyénnel szemben, akit szerinte megfertőzött a Dögvész, ezért ilyen esetben gyakran le is kell kötözni. Felügyelet nélkül SCP-049 minden ilyen egyént megpróbál megölni; SCP-049 képes áldozatának minden biológiai funkcióját csupán bőrrel való érintkezéssel leállítani. Ennek mechanizmusa jelenleg ismeretlen, és SCP-049 áldozatainak boncolása sem derített ki semmit ezzel kapcsolatban. SCP-049 ezen gyilkosságok után gyakran frusztráltságról vagy lelkiismeretfurdalásról tett bizonyságot, mivel szerinte ezek aligha segítenek elpusztítani "A Dögvészt". Ezután általában durva sebészi beavatkozásnak veti alá a tetemet, melyhez az állandóan magánál hordott, fekete orvosi táskájából kivett eszközöket használ3. Bár ezen beavatkozások nem mindig "sikeresek", gyakran egy SCP-049-2 létrejöttével végződnek.

Az SCP-049-2-k feltámasztott tetemek, melyeken SCP-049 előzetesen beavatkozást végzett. Látszólag semmilyen emléküket vagy agyi funkciójukat nem őrzik meg, és csupán alap motoros készségekkel és reflexekkel rendelkeznek. Általában inaktívak és csak nagyon kevés, csoszogó mozgást végeznek, nagyon agresszívvá válhatnak provokáció, vagy SCP-049 utasításának hatására. Az SCP-049-2-k aktívak biológiailag, bár ezen aktivitás az ismert emberi élettantól jelentős eltérést mutat. Ezen változások ellenére SCP-049 gyakran állítja, hogy "meggyógyította" őket.

049.1-es Függelék: Felfedezés

SCP-049-t a dél-franciaországi Montau városában fedezték fel, egy helybéli eltűnéseket kivizsgáló nyomozás során. Egy helyi lakás razziája során a nyomozók több SCP-049-2-re, valamint SCP-049-re bukkantak. Míg a rendőrök az SCP-049-2-kkel harcoltak, SCP-049 a naplójába jegyzetelt, miközben figyelte a történéseket. Miután az összes SCP-049-2 semlegesítve lett, SCP-049 önszántából átadta magát az Alapítvány alkalmazottainak.

SCP-049D

SCP-049 a felfedezésekor.

Az alábbi interjút Dr. Raymond Hamm készítette az eredeti nyomozás során.

Az interjút levezette: Dr. Raymond Hamm, 85-ös Telephely
Alany: SCP-049


[ÁTIRAT KEZDETE]
SCP-049: (Franciául) Tehát, hol is kezdjük? Talán egy bemutatkozással?
Dr. Hamm: (Oldalra) Ez francia? Kérhetnénk egy tolmácsot-
SCP-049: (Angolul) A britek angolja! Nincs szükség fordításra, jóuram, elég jól beszélem.
Dr. Hamm: Remek. A nevem Dr. Raymond Hamm, és én-
SCP-049: Ah! Egy doktor! Szellemiségünk egy, nincs vitás. Mi a szakterülete, uram?
Dr. Hamm: Kriptobiológia, miért-
SCP-049: (Nevet) Egy orvos, akárcsak én. Kész csoda! És én még azt hittem, egyszerű utcai zsiványok raboltak el! (Körülnéz a szobában) Ez a hely. Akkor ez a laboratóriuma? Sejtettem, hisz nagyon tiszta, és alig van nyoma a Dögvésznek itt.
Dr. Hamm: A Dögvész? Mire gondol?
SCP-049: A Rothadás! A Nagy Halál. Ugyan már, tudja, az, öhm.. (idegesen tapogatja a halántékát) …minek nevezik, az… az… ah, mindegy is. A Dögvész, igen. Tudja, itt burjánzik e falakon kívül is. Oly sokan áldozatul estek neki, és még oly sokan fognak, amíg el nem készül a tökéletes gyógymód.(Hátradől a székében) Szerencsére, én nagyon közel járok. Tudja, életem célja, hogy megszabadítsam ettől a világot. A gyógymód, mely véget vet az összes gyógymódnak!
Dr. Hamm: Amikor "A Nagy Halál"-ról beszél, a bubópestisre gondol?
SCP-049: (Megáll) Nem tudom, hogy az micsoda.
Dr. Hamm: Értem. Nézze, a lények, amiket az ügynökeink a háznál találtak, halottak voltak, amikor ön rájuk talált, ugye? És feltámasztotta őket?
SCP-049: Hmm, úgy is mondhatjuk. Túl egyszerűen látja a dolgokat, doktor! Bővítse a látóterét. Élet és halál, betegség és egészség, ezek mind amatőr fogalmak, amatőr orvosoknak. Az emberek világát csupán egyetlen ragály sújtja, az pedig a Dögvész. És semmi más! Tévedés ne essék, nagyon betegek voltak, mindőjük.
Dr. Hamm: Úgy gondolja, hogy meggyógyította azokat az embereket?
SCP-049: Igen. A gyógymódom rendkívül hatásos.
Dr. Hamm: Amiket mi találtunk, nem emberek voltak.
SCP-049: (Megáll, és Dr. Hamm-re néz) Nos, igen, nem tökéletes a módszer. De idővel az lesz. És további kísérletekkel! Egy emberöltőn át fejlesztettem a módszereim, Dr. Hamm, és kész vagyok még egy emberöltőt ezzel tölteni, ha szükséges. Gyerünk, túl sok időt pazaroltunk. Vár a munka! Szükségem lesz egy saját laboratóriumra, ahol zavartalanul folytathatom a munkám. És segítőkre, természetesen, bár azokat meg tudom teremteni magamnak, csak idő kérdése. (Nevet)
Dr. Hamm: Nem hiszem, hogy a szervezetünk hajlandó lenne-
SCP-049: Ostobaság. Mind tudósok vagyunk. Hozza a kabátját és kísérjen el a szállásomra, doktor. (Mutogat a pálcájával) A munkánk csak most kezdődik!
[ÁTIRAT VÉGE]

Kérdező Megjegyzése: Bár SCP-049 képes nagyon emberi módon kommunikálni, az embert egy furcsa, nyugtalanító érzés fogja el a közelében. Tévedés ne essék, valami nagyon rejtélyes ezzel a lénnyel kapcsolatban.

Emellett lefoglaltuk a hegyes botot, amellyel SCP-049 folyton hadonászott. Ez részben az anomáliák elkobzási szabályzatának értelmében történt, részben pedig azért, mert nagyon veszélyes, ahogy lóbálja. Az elején nagyon nem tetszett neki a dolog, de miután megengedtük neki, hogy "tesztalanyokon" kísérletezhessen (mely valójában inkább a mi kutatásainkat szolgálja), belenyugodott.

049.2-es Függelék: Megfigyelési Napló

A 19-es Telephelyen történő elzárása alatt SCP-049 sok időt töltött a számára biztosított különböző emlőstetemek vizsgálatával és operálásával. SCP-049 általában több napon át műtött, majd (attól függetlenül, hogy a tetem SCP-049-2-vé vált, vagy sem) több napon át dokumentálta eredményeit
a táskájában található vastag, bőrkötésű naplóban. SCP-049 gyakran próbálta megosztani ezen felfedezéseit az Alapítvány személyzetével.

Az alábbi több olyan alkalom dokumentációja, mely során SCP-049 emlőstetemen operált.

049.OL.1 Megfigyelési Napló ÖSSZEGZÉS
Alany: SCP-049
Bevezetés: Egy tesztalanyt(D-85123) küldtünk SCP-049 zárkájába. A lény őszinte háláját fejezte ki a teljes személyzet felé.
Megfigyelések: SCP-049 először kikérdezte D-85123-at az egészségéről, miközben eszközöket vett ki a táskájából. Nem sokkal azután, hogy végzett az előkészületekkel, SCP-049 gyorsan megközelítette az alanyt, majd egy, a nyakon történő érintéssel megölte azt. Ezután SCP-049 több jelentős változtatást eszközölt az alany tetemén, többször különböző, a táskájából elővett folyadékokat töltve abba, egy kézi pumpa és rézcsövek segítségével.
A létrejött SCP-049-2 lény feltámadt, és elkezdte a falat ütögetni és kaparászni művégtagjaival, miközben nyögéseket hallatott a szegycsontja helyén található új testnyilásán eresztül. Ezidő alatt SCP-049 feljegyzéseket készített a lényről a naplójába, miközben megjegyzéseket tett az őt figyelő kutatószemélyzet felé gyógymódjának hatékonyságáról. Amikor a biztonsági személyzet belépett a terembe, hogy visszakísérje SCP-049-et az elzárásba, a lény rájuk támadt. A biztonsági személyzet semlegesítette az SCP-049-2-t, majd SCP-049 ellenállás nélkül visszatért az elzárásba, azt állítva, hogy elégedett az eredményekkel.

049.OL.2 Megfigyelési Napló ÖSSZEGZÉS
Alany: SCP-049
Bevezetés: SCP-049 számára egy nemrégiben elhunyt kecske tetemét biztosítottuk. SCP-049 háláját fejezte ki a tesztalanyért.
Megfigyelések: SCP-049 több napon át operálta a kecsketetemet, mely végül egy SCP-049-2-vé vált. SCP-049 örült a végeredménynek, bár beismerte, hogy "a betegség még korai fázisban volt. Az állatorvosi ismereteim felületesek, de a páciens jól reagált a kezelésre.

049.OL.3 Megfigyelési Napló ÖSSZEGZÉS
Alany: SCP-049
Bevezetés: SCP-049 megkapta egy nemrég elhunyt orángután tetemét. SCP-049 köszönetet nyilvánított, kiemelve a rendkívüli hasonlóságot az orángután és az ember fiziológiája között.
Megfigyelések: SCP-049 több napon át operálta az orángutánt, mely során többször feltámasztotta azt. SCP-049 azonban elégedetlennek tűnt az eredményeivel, így az eredeti feltámasztás után további három alkalommal operált a lényen. Miután ötödjére már képtelen volt feltámasztani, SCP-049 átadta a tetemet az Alapítvány személyzetének hamvasztásra, majd hozzátette: "Oly sokat tanultam ebből, bár attól tartok, korai optimizmusom helytelen volt. Nem ütköztem még ilyen, ilyen… nagy akadályba a gyógymódhoz vezető utamon. Több ilyen alany nagyban segítené a kutatásaim előrehaladását."

049.OL.7 Megfigyelési napló TELJES
Alany: SCP-049
Bevezetés: SCP-049 megkapta egy nemrég meghalt szarvasmarha tetemét. SCP-049 enyhe frusztráltságot mutatott az alany miatt, bár ettől függetlenül elfogadta azt4.
Megfigyelések: SCP-049 több napon át operálta a szarvasmarhatetemet, melyben csupán akkor tartott szünetet, amikor az előre kért, ostyából, sós sertéshúsból és keménysajtból álló vacsoráját fogyasztotta.5. SCP-049 először bebalzsamozta a tetemet, majd több hosszú fecskendőt vett elő a táskájából, melyekben különböző sötét, viszkózus folyadékok voltak. SCP-049 ezen folyadékokat "a nedvek esszenciáinak" hívta, majd hozzátette: "A Döngvész felboríthatja az egyensúlyt a testben. Ebben az esetben az igazi gyógyulás előtt a nedveknek egyensúlyban kell lenniük, különben a test nem lesz képes befogadni a gyógymódot".6
Az elkövetkező napokban SCP-049 számottevő időt töltött azzal, hogy a szarvasmarha szerveit nagy fémeszközökkel mozgatta. Nyolc nap után SCP-049 összerakott egy villámhárítót, melyet Dr. Hamm elcserélt egy sokkolóra, mellyel aztán SCP-049 több helyen is megrázta a tetemet. Ez látszólag feltámasztotta a szarvasmarhát, mely újra elkezdett mozogni, hiába volt fordított állásban a feje és átrendezve a végtagjai.

Utólagos Interjú
[ÁTIRAT KEZDETE]
Dr. Hamm: Már több hete figyeljük, ahogy dolgozik, és öszintén, szerintem nem egészen értem, mit is csinál pontosan. Tudná részletezni a módszereit?
SCP-049: Ó, Máriám, nem, az eljárás nagyon összetett. Ahogy az asszisztensének is mondtam, a módszereimhez részletes útmutatást találnak a naplómban, ahol kimerítő részletességgel jegyeztem fel a munkáimat7.
Dr. Hamm: Értem. Az a probléma, doktor, hogy még mindig nem értjük, mit szeretne meggyógyítani, vagy hogyan jelentkezik a kór, vagy hogyan segít a lényeket fél-élő, agyatlan bábukká változtatni.
SCP-049: Nem érti a Dögvészt? Még ennyi idő után sem? Doktor, ez egy kimondhatatlan szörnyűség, amely többször megmutatta már igazi arcát, és még sokszor megteszi majd. Én meg vagyok áldva a bölcsességgel és az érzékekkel, hogy gyökerestől kiirtsam, ám sok magadfajta nem képes erre. Szörnyű sors egy olyan betegségnek kiszolgáltatva élni, melyet nem érthet meg teljesen!
Dr. Hamm: Ez nem válasz a kérdésemre. Miért gyógymód az Ön gyógymódja egyáltalán?
SCP-049: (Hirtelen nagyon ingerült lesz) Ez márpedig gyógymód! Nevethetnek a módszereimen, ha akarnak, de ne mocskolják be a tudományos haladást jónevét, mely ezt a kegyet kezembe adta. Amit önök oly vakon itt néznek, jobb élet, mint amiről ez a lény akár csak álmodhatott volna is, amíg Dögvész sújtotta. Ez a lény már tiszta, nem képes terjeszteni a Dögvészt, és szabad a rémségektől, melyet egyébként megtapasztalt volna.
Dr. Hamm: Ez aligha élőlény, doktor, mégcsak nem is-
SCP-049: (Nagyon ingerült) Ne kötekedjen velem, jóuram! Ön és a kollégái, mint oly sokan mások, képtelenek elnézni az apró hibáktól, és látni a megváltást, mely szemük előtt zajlik. Megvárja, amíg beszakad a plafon, s majd csak utána veszi ki a rothadt deszkát? Nem. Megkeresi, kiveszi őket, majd kicseréli olyanra, mely nem rohad! És ami a legfontosabb, ne gúnyolják a szerkezetét csupán azért, mert máshogy néz ki Önök számára. Erős! Betegségtől mentes!
Dr. Hamm: Sajnálom. Nem szerettem volna felidegesíteni. Csupán próbálom megérteni Önt.
SCP-049: (Mély lélegzetet vesz) Igen, nost, kérem a jövőben jobban válogassa meg a szavait, doktor. Szakember vagyok, ám még a szakemberek is éreznek egyfajta büszkeséget, mikor mesterművüket kritizálja valaki. Megbocsátom ezt, a kollégák közötti jóhiszeműség jegyében.
Dr. Hamm: Van még bármi, amiben segítségére lehetek?
SCP-049: (Megáll, majd eltekint Dr. Hamm-től) Nem, ez lesz minden. Egy újabb kísérleti alany, a szokásos időben. Jól tudja, hogy az emberi anatómiához minél hasonlóbb alanyokat kedvelem.
[ÁTIRAT VÉGE]
Kutatói Feljegyzés: SCP-049 látszólag tényleg segíteni szeretne a többi emberen, azonban mindeddig nem volt képes konkrét példával szolgálni arra, hogy mitől is akar mindannyiunkat megmenteni. Mostmár több hete nézem munka közben, és bár a végeredmény látszólag mindig ugyanaz, SCP-049 állítja, hogy egyre közelebb van a tökéletes gyógymódhoz. Úgy gondolom, hogy a lény sokkal inkább tisztában van ezen eredmények jelentésével, mint szeretné, hogy gondoljuk.

049.3-as Függelék: 04/16/2017-es Baleset

SCP-049 elzárása után nem sokkal Dr. Hamm több interjút is készített az alannyal a rendellenes tulajdonságaival kapcsolatban, majd idővel elkezdte az alanyaival és az SCP-049-2-kel kapcsolatos elégedetlenségéről is kérdezni. Ez több hónapon keresztül folytatódott, mely időtartam alatt SCP-049 sosem tanusított agresszív viselkedést.

2017. április 16-án, mikor Dr. Hamm belépett SCP-049 kísérleti kamrájába, hogy egy újabb rutininterjút végezzen, a lény egyre idegesebb lett, majd megkérdezte Dr. Hamm-et, hogy jól érzi-e magát. A protokollt követve Dr. Hamm emlékeztette SCP-049-t, hogy az interjú feltétlenül szükséges, miután a lény ellenségessé vált és megtámadta Dr. Hamm-et, majd megölte. A biztonsági szabályok hiányos betartása, valamint a kamrán belüli vészjelző aktiválásának elmaradása miatt Dr. Hamm hulláját csupán három órával később találták meg, mikorra SCP-049 már átváltoztatta azt egy SCP-049-2-vé.

A balesetet követően SCP-049-et Dr. Theron Sherman kérdezte ki.

Az interjút levezette: Dr. Theron Sherman, 42-es Telephely
Alany: SCP-049


[ÁTIRAT KEZDETE]
Dr. Sherman: Magyarázatot kérek.
(Nincs reakció)
Dr. Sherman: SCP-049, arra utasítom, hogy magyarázza meg a tetteit, és emlékeztetem, hogy az együttműködés hiánya az elzárás további szigorítását vonja maga után.
SCP-049: (Megáll) Nem kell megmagyaráznom, amit tettem.
Dr. Sherman: Megölte Raymond Hamm-et, majd feldarabolta, mint valami-
SCP-049: (Idegesen közbevágva) Nem halott! Nem! nem… nem halott. Ő… ő meggyógyult.
Dr. Sherman: Meggyógyult? Miből gyógyult ki?
SCP-049: A Dögvészből, jóuram! Úgy gondoltam, hogy legalább Ön felfogná, mekkora szerencse volt, hogy észrevettem, mielőtt-
Dr. Sherman: (Közbevágva) Milyen dögvész? Folyton erről a dögvészről beszél, de még egyszer sem volt képes rendesen körülírni ezt a "betegséget". Mit láthatott benne ma, amit nem látott az eddigi számtalan alkalommal? Ami többet ért, mint az élete?
SCP-049: Ő… (szünetet tart) A Dögvész előre nem látható módon mutatkozik meg és fejlődik, és egy különös módon képes a felkészületlenekbe férkőzni, és… (szuszogni kezd) hívja, aminek akarja, doktor. Irgalom volt, amit tettem vele. Meggyógyult.
Dr. Sherman: De hiszen agyilag zöldség lett!
SCP-049: (Megáll) Én… én nem várom el, hogy megértse. Ön és a fajtája újra és újra bebizonyította, hogy nem a tudomány, hanem az érzelem vezeti önöket. Nem tudják felfogni a szörnyűségeket, amiket én láttam, a sokmillió embert, aki áldozatul esett a Dögvésznek és megváltozott, akik-
Dr. Sherman: A gyógymódja Ray életébe került!
SCP-049: Nem, URAM, én megmentettem azt! Önök engednék, hogy ez a világ visszacsússzon a, a- a halál és a betegség karmai közé, és észre sem veszik, hogy csodát teszek, és-
Dr. Sherman: (SCP-049-el egyszerre) Milyen betegség? Milyen dögvész? Egy egészséges férfi volt! Egy jó orvos!
SCP-049: -ingyen ajánlom fel a betegeknek! Nem éri meg önnel vitatkozni erről, uram. Ön rövidlátó és bolond. Dr. Hamm beteg volt, és én… (nagy levegőt vesz) én meggyógyítottam. Csak én vagyok képes erre. A munkámnak muszáj folytatódnia, oly sokat tanulhatok még, oly sokat-
Dr. Sherman: Elegem van ebből. Tekintse minden engedélyét érvénytelennek. Üdv az elzárásban, null-négy-kilenc. (Távol a mikrofontól) Végeztünk.
SCP-049: -tehetek, és másokat is megmenthetek! Még magát is, hiába nem érdemli meg, megmenthetem! Megmenthetek mindenkit! Le tudom győzni ezt a ragályt, egyszer s mindörökké. Meg tudom csinálni! Csakis én! Én… Én…(lihegve) Én megmentettem… megmentettem őt… Dr. Hamm, én… én meggyógyítottam… beteg volt, tudom, hogy beteg volt, tudom, hogy az volt, és én… ti mind betegek vagytok, de én… én meg tudlak menteni. Mindőtöket meg tudom menteni, mert én.. Én vagyok a gyógymód.
[ÁTIRAT VÉGE]

049.4-es Függelék: A Baleset Utáni Jelentés Interjúja

Az alábbi interjú egy kivonat a 4/16/17 049 Baleseti Jelentésből. Az interjút Dr. Elijah Itkin vezette, és három héttel a nyomozás kezdete után történt.

Dátum: 5/7/17
Az interjút levezette: Dr. Elijah Itkin
Alany: SCP-049
[ÁTIRAT KEZDETE]
Dr. Itkin: SCP-049, ezt az interjú az árpilis 16-ai, a személyzet egy tagjának halálával végződő tetteivel kapcsolatban indult nyomozás lezárásához készül. Szeretne hozzáfűzni valamit a történtekhez?
SCP-049: Csupán azt, hogy már várom a napot, amikor megengedik, hogy folytassam a munkám! Az utóbbi heteket a jegyzeteim rendezésével töltöttem, és próbáltam rájönni, hogyan volt képes a Dögvész olyan alattomos módon megfertőzni valakit, hogy alig vegyem észre azt.
Dr. Itkin: Érez bármiféle megbánást a tettei kapcsán? Dr. Hamm halála kapcsán?
SCP-049: (Legyint a kezével) Áh, igen. Nos, egy kolléga halála mindig sajnálatos, de a Dögvésszel szemben mindig gyorsnak kell cselekednünk, doktor, és habozás nélkül.
Dr. Itkin: Dr. Sherman a jelentésében megjegyezte, hogy gyászos hangulatban volt az első interjú során.
SCP-049: Gyászo- (Megáll) Lehet. Ezen nem gondolkodtam… Nagyon szomorú, hogy egy másik doktor megfertőződött, de a munkám folytatódik. Bármennyire is… sajnálatos, Dr. Hamm halála fontos betekintést nyújtott számomra. Élő emberi tesztalanyok az egyetlen módja az előrehaladásnak, így döntöttem. A gyógymódom nem sokat ér halott húsnak, és mindent megtanultam, amit csak lehetett a számtalan hullából, amit szolgáltattak számomra. Mostmár azokkal kívánok foglalkozni, akik még jelenleg is szenvednek a kórtól.
Dr. Itkin: Attól tartok ez esetben csalódnia kell majd.
SCP-049: (Nevet) Ó doktor, nem lennék én abban olyan biztos.
[ÁTIRAT VÉGE]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License