A sötétség szíve

Besorolási Osztály: Keter

Különleges Elszigetelési Eljárások: SCP-058 - at minden körülmények között egy 5 méter x 5 méter x 5 méteres tárolási kamrában kell tartani. A kamra falainak 3 méter megerősített acélból, emögött még további 10 méter megerősített betonból kell állnia. SCP-058 - at 3 naponta egy élő tehénnel kell etetni. SCP-058 kamrájában karban tartást kell végezni 60 percenként mialatt SCP-058 alvó állapotban van; és 15 percenként mikor SCP-058 ébren van. SCP-058 - at semmilyen körülmények között sem szabad kiengedni a tárolási kerületéből. SCP-058 beszédét folyamatosan rögzíteni kell. A személyzetnek tilos 30 percnél tovább hallgatnia SCP-058 beszédét. Szökés esetén, a létesítménynek meg kell fontolnia egy lehetséges kiegyezést vagy egy nukleáris fegyver helyszíni bevetésének megkezdését. SCP-058 eddig legalább 149 D-osztályú személy és 14 ügynök haláláért felelős.

Leírás: SCP-058 hasonlít egy szarvasmarha szívhez, négy rovar-szerű lábbal, melyet főleg járásra
használ, és négy darab borotva éles tüskével borított változó hosszúságú csáp. SCP-058 rendelkezik
egy éles 'fullánkkal' a hátán, még pedig felső üres visszerében, mely egy igen jellegzetes szerv. SCP-
058 csápjai elérhetik akár a 3,2 métert. Csapásainak gyorsasága meghaladhatja 320 km/órát. SCP-058 rendkívül ellenséges, ezért nagy valószínűséggel ki fog használni minden lehetőséget, hogy kárt tegyen a körülötte lévőkben. Kimutatták, hogy SCP-058 nagyon sérülés tűrő, ezért körültekintéssel kell megközelíteni még akkor is, amikor ez látszólag nem lehetséges.

SCP-058 rendkívül mozgékony és képes gyors mozdulatokra, mint függőleges, mint vízszintes felületen. Rögzített sebessége hozzávetőlegesen 90km/h – kisebb megszakításokkal, 200 méternyi távolságon –, emellett képes 0-ról 90km/h-ra gyorsulni 2 másodperc alatt. Kimutatták, hogy a csápokat a megnövekedett súlytőke áthelyezésre és az egyensúlyának megőrzésére használja, ezzel segítve magát, hogy nagyon gyorsan áthelyezhesse magát egyik felületről egy másikra.

SCP-058 emberi hangon beszél, bár fiziológia megfigyeléseink alapján nem képes biológiailag
hangképzésre. SCP-058 egy férfias óangol akcentussal, mély hangon, vokális tónussal, és enyhén
selypítve beszél. SCP-058 folyamatosan beszél a körülményektől függetlenül; még támadás közben a
beszéd hangja és a beszéd üteme nem változik. SCP-058 beszéde mentes bármifajta beazonosítható
konkrét eseménytől, személytől, vagy külső helyszíntől, mely SCP-058 - cal kapcsolatos (Lásd Interjú
058-04 Átirata).

Interjú 058-04 Átirata:
SCP-058: Álmaimban a királynő csodálja, hogy a szerelemnek szívében és minden csendes ősi
gyógykezelésben élek, mit egykoron egésznek hittem.
Dr. Johnston: Mi az ön neve?
SCP-058: Keresem a kinyilatkoztatást, melyet a szent mondott a bölcsteleneknek álmaikban a hideg
parázsok napfényében, mely napfény a fekete vér taván elhalványul és a kígyók, mik az őszi bárány
fákról marják el a gyermekek kenyereit.
Dr. Johnston: Mi az ön neve?
SCP-058: A végtelen szenvedés a tudatlan emberek bánata, kik sohasem fáradnak bele szívük
mélységeinek fürkészésébe és csak látván egy szegény világ sokaságának szenvedésit, hol mindenik
ezüst késsel és brutális örömmel nyúznak sebeket hátaikra.
Dr. Johnston: Ön honnan származik?
SCP-058: A rémálom egy álom a névtelen lövedékhez, mi aknamezőkön, őzeken és királyokon vándorol keresztül.
D-067 - es Személy: Ez valami ijesztő segg. (D-067 sikoltozni kezd)
SCP-058: Az éjszaka beárnyékolja a becsület összes efféle szikráját az újszülöttek epe baján, és az
álombéli anyatej azonnali melegségén keresztül, mielőtt semmi nem volt gonosz.
D-067 - es Személy: (Továbbra is sikoltozik)
Dr. Johnston: Eressze el!
SCP-058: Másodperceken belül a Nap lüktetni fog, mint a dobok minden szívben, mely elemészti a
fülnek zaját.
D-067 - es Személy: (A sikoltozás hirtelen abba marad)
SCP-058: Az érzéki erőszak kéje mind az a bizonyosság, amire valaha is szükséged lesz, hogy
megismerhesd az élet értelmét.

<Interjú Vége>

Megjegyzés:
SCP-058 - cal először a(z) ██ oldalon találkoztunk, mikor az egy [ELTÁVOLÍTOTT ADAT]-ből bujt elő. SCP-058 rendkívül ellenséges és izgatott volt. Először SCP-058 megtámadta a(z) ██ oldalt, ezzel ██ -nyi fakultás és ██ -nyi ügynök halálát okozva. Ezt követően SCP-058 támadást rendezett
███████████ városa közelében, ezzel több, mint ██ -nyi lakos halálát okozva és 70%-os kárt
eredményezett a környező épületekben. A kitörést követő elemzések kimutatták, hogy a legtöbb halálesetet egy égési és égés-szerű sérülésnek tulajdonítható, melyet egy a szervezetben szétterjedő "fullánk folyadék" eredményez. SCP-058 szintén felelőssé tehető a szerkezeti károk többségéért. █████████ SCP-058 csak az összhalálozás 8%-áért felelős, a főbb bizonyítékok [ELTÁVOLÍTOTT ADAT].

SCP-058 végleges tárolásra akkor került, miután összezúzódott és cselekvőképtelené vált, még pedig
azért, mert SCP-058 - ra nagy mennyiségű – az épület mennyezetéből származó – falazat omlott. SCP- 058 - at az ügynökök és az mozgósítható harci alakulatok elkapták és átszállították a ████████ részre. SCP-058 3 héten keresztül tárolásra került a(z) ████████ részen, mialatt minimálisra csökkent szökési kísérletek száma, mindez tulajdonítható mind a fizikai sérüléseknek, mind a(z) █████████ okozta puffadásnak, az első kitörési incidens alatt. Ezen folyamat alatt SCP-058 - cal végezhető kísérletek korlátozottak, ugyanis még a jelenlegi sérült állapotban is magas a fenyegetettségi szint.

SCP-058 ████ év / ██ hónap / ██. napján kitört az elszigetelési kamrából, mialatt egy másik SCP
elszigetelési területre szállították át, ezzel számos halálesetet és sérülést okozva a szállító személyzetben. SCP-058 - at végül ██████ ügynök tette cselekvő képtelenné, még pedig az által, hogy egy M1-es tankkal áthajtott SCP-058-on, ezzel a páncélozott jármű aljához rögzítve azt. Ezt követően SCP-058 - at biztonságba helyeztük és átszállításra kerül a fegyveresen őrzött 14-es Biotárolási Területre.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License