SCP-381
SCP381.jpg

SCP-381 első lapja.

Azonosító #: SCP-381

Osztály: Biztonságos

Különleges Elzárási Eljárások: SCP-381-et egy 23 x 31 cm-es iratborítékban kell tárolni a 05-ös Tárolóegységben. További elzárási eljárást nem igényel, csupán kísérleti körülmények között. Nem római katolikus, de keresztény vallású (azaz protestáns felekezetű) kutató nem végezhet kísérleteket SCP-381-en, mivel fennáll a kigyulladás veszélye; más Ábrahámi vallást követő, vagy nem vallásos személyzet nincs ilyen veszélyben.

Leírás: SCP-381 hét, össze nem kötött papírlapon található kottából áll. Kémiai analízis szerint a papíron található tinta csersav, vas(II)-szulfát és kaucsuk keveréke, mely összetétel egyezést mutat a papírok becsült keletkezési idejében (Kr. u. 15██.) használt tintákéval.

Minden oldalon 8 ütem kontrapunktikus, polifón, barokk énekkari kotta található átfedő harmóniákkal, basszus, bariton, tenor és szoprán/kasztrátó szólamokra írva. A szöveg az oldalak elején található iniciálék kivételével olvashatatlan.

Bárki, aki hozzáér SCP-381-hez, elkezdi a szerzeményt énekelni az elejétől, egy korához és neméhez illő hangnemben, profi szintű hangképzéssel. A █. ütemre más hangok is csatlakoznak: ezen hangok az SCP körüli térben jelennek meg, és egy ██ és ███ közötti tagból álló kórusként hangzanak, amely egy latin szöveget énekel, mely jelentése magyarul [ADATOK KITÖRÖLVE]. Amikor az énekesek elérik a ██. üzemet, a közelben lévő összes nem római katolikus keresztény(beleértve akár az énekest is) spontán kigyullad, mely csupán az életjelek megszűnésekor alszik ki, és semmilyen módon nem lehet eloltani. Ezen tulajdonságán kívül a láng egyébként normális, hőt és fényt bocsát ki az attól várt módon.

SCP-381-t ██████ Ügynök szerezte meg a spanyolországi █████-ben, ██-██-██-én. Egy II. Fülöp spanyol király pecsétjével lezárt borítékban volt, egy hírvivő csontváza mellett (a csontváz további vizsgálatai alapján a halál valószínűsíthető oka [ADATOK KITÖRÖLVE]). SCP-381 mellett a boríték tartalmazott továbbá egy levelet, melyen ez állt: "Királyi Őfelsége, I. Erzsébet királynő részére koronázása alkalmából". A levélben Fülöp gratulációját fejezte ki, és sikeres uralkodást kívánt, míg a kottára így hivatkozott: "egy szerzemény, mely még Őfelsége szépségével is felveheti a versenyt." Az üzenet 1558. december 28-án kelt.

Függelék-381-1: Dr. ███████ kutatásai a Vatikán irattárában ████████ Bíboros segítségével felfedték, hogy IV. Pál pápa megrendelt egy, SCP-381 leírásának megfelelő szerzeményt, ám annak rendellenes tulajdonságairól nem esik említés. A darabot az olasz ███████ █████████ szerezte, aki [ADATOK KITÖRÖLVE] után nyomtalanul eltűnt.

Bár ez az információ jelentéktelen az SCP mai állapotára nézve, a protestáns reformáció és a katolikus ellenreformáció történelmi kontextusában nagy jelentőséggel rendelkezik. Bowe tábornok egyértelműen nem az első, aki fegyverként akart használni SCP-ket. – Dr. ███████

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License