Biztonsági Hozzáférés Szintjei

Áttekintés

Az Alapítvány biztonsági hozzáférési rendszere szabja meg, hogy a személyzet adott tagja milyen információkhoz férhet hozzá. Fontos, hogy a szükséges szint nem jelent azonnali hozzáférést minden adott szintű információhoz: mindenki kizárólag a számára szükséges információt kaphatja meg, melyet az adott részlegre kirendelt diszkréciós tiszt felügyel.

0. Szint (Kizárólag Hivatali Használatra)

0. Szintű hozzáféréssel azok az alkalmazottak rendelkeznek, akiknek nem szükséges a munkájukhoz a paranormális tárgyaknak vagy azok elzárásának ismerete. A nyílt részlegeken dolgozó irodisták, logisztikai alkalmazottak, és takarítók általában ilyen hozzáféréssel rendelkeznek. Semmiféle operatív adathoz nem tudnak hozzáférni.

1. Szint (Bizalmas)

Az 1. Szintű hozzáféréssel rendelkező személyzet paranormális tárgyak közelében dolgozik, de semmiféle közvetlen vagy közvetett kapcsolatba nem lép azokkal, valamint nem rendelkezik semmilyen információval az elzárt tárgyakról és entitásokról. Az 1. Szintű hozzáférést általában az elzárást végző, vagy valamilyen bizalmas információt kezelő telepek irodai, logisztikai és takarítást végző alkalmazottai kapják.

2. Szint (Korlátozott)

A 2. Szintű hozzáférést azon biztonsági és kutatói személyzet kapja, amely szükséges, hogy információval rendelkezzen az elzárt paranormális tárgyakról és entitásokról. A kutatói személyzet, a terepügynökök és az elzárási specialisták nagy része ilyen hozzáféréssel rendelkezik.

3. Szint (Titkos)

3. Szintű hozzáférést általában a szenior biztonsági alkalmazottak és kutatók kapnak, akiknek részletesen, mélységeiben ismerniük kell a paranormális tárgy vagy entitás forrását, felfedezésének körülményeit, és az elzárással kapcsolatos hosszútávú célokat. A legtöbb szenior kutató, projektmenedzser, biztonsági tiszt, az elhárítócsoportok tagjai és a Különítmények tagjai 3-as Szintű hozzáférési szinttel rendelkeznek.

4. Szint (Szigorúan Titkos)

4. Szintű biztonsági hozzáférést a vezetés szenior tagjai kaphatnak, akiknek szükségük lehet a teljes helyszínre, vagy akár a teljes régióra vonatkozó információkra, valamint hosszútávú stratégiai adatokra az Alapítvány műveleteivel és kutatásaival kapcsolatban. 4-es szintű biztonsági hozzáféréssel általában csak a telepigazgatók, a biztonsági főnökök vagy a Különítmények parancsnokai rendelkeznek.

5. Szint (Thaumiel)

5. Szintű hozzáférést az Alapítvány legmagasabb rangú adminisztratív tagjai kapnak, mely tulajdonképpen korlátlan hozzáférést biztosít számukra mindennemű stratégiai vagy egyéb bizalmas információhoz. 5. Szintű biztonsági hozzáféréssel általában csak az O5 Tanács tagjai, illetve néhány kiválasztott alkalmazott rendelkeznek.

Személyzeti Osztályok

A személyzet osztályozása az alapján zajlik, mennyire lehetnek kitéve potenciálisan paranormális tárgyaknak, entitásoknak, vagy jelenségeknek.

A Osztály

Az A osztályú személyzet stratégiailag létfontosságú az Alapítvány működéséhez, így semmilyen körülmények közt nem férhet hozzá közvetlenül anomáliákhoz. Ha a körülmények megkövetelik, hogy A osztályú személyzet egy anomália közvetlen közelébe kerüljön (például elzárási egységeknek helyt adó telep), az A osztályú személyek nem léphetnek be az elzárási egységeknek kijelölt területre, és állandóan biztonságos helyen kell tartózkodniuk. Vészhelyzet esetén az A osztályú személyzetet azonnal evakuálni kell a kijelölt biztonságos külső helyszínre. Az O5 Tanács tagjai minden esetben A osztályú személyzetnek minősülnek.

B Osztály

A B osztályú személyzet létfontosságú az Alapítvány helyi műveleteihez, és csak akkor kaphatnak hozzáférést különböző tárgyakhoz, entitásokhoz vagy egyéb anomáliákhoz, ha azok átestek karanténon és nem rendelkeznek semmiféle elmét befolyásoló vagy mémetikus hatással. Egy támadás vagy elzárásból kitörő anomália esetén a B osztályú személyzetet azonnal a kijelölt külső, biztonságos helyszínre kell evakuálni.

C Osztály

A C osztályú személyzetnek közvetlen hozzáférése van a legtöbb anomáliához, amelyek nem ellenségesek vagy veszélyesek. Minden C osztályú személy, aki közvetlenül ki volt téve elmebefolyásoló vagy mémetikus anomáliáknak, a biztonsági vezetés megítélése szerint kötelező karanténba helyezhető és pszichiátriai vizsgálat alá vethető. Egy elzárásból kitörő anomália vagy az Alapítvány telepe elleni ellenséges támadás esetén minden nem harci szolgálatot ellátó C osztályú személynek vagy jelentkeznie kell a lezárt területek biztosítására, vagy, a helyszíni biztonsági vezetés megítélése szerint, amennyiben telep-méretű kitörés vagy más katasztófaesemény történt, evakuálásra kerülhet.

D Osztály

A D osztályozás alá a feláldozható személyzet tartozik, ami a különösen veszélyes anomáliákat kezeli. D osztályú személy nem érzintkezhet A vagy B osztályú személlyel. A D osztályú személyzetet erőszakos cselekményekért elítélt rabok közül toborozzuk világszerte, különös tekintettel a halálraítéltekre. Amennyiben ez nem lehetséges, a 12-es Protokol léphet életbe, amely engedélyezi a más forrásokból történő beszerzést — mint például politikai foglyok, menekültek, és egyéb civilek — , feltéve, hogy könnyen tagadható körülmények között áthelyezhetők az Alapítvány fogságába. A D osztályú személyzetnek rendszeresen pszichiátriai felmérésen kell résztvennie, és minden hónap végén legalább B osztályú memóriatörlésben kell részesülnie, vagy terminálni kell, melyről a helyszíni biztonsági és orvosi személyzet dönt. Katasztrófaesemény esetén a D osztályú személyzetet azonnal terminálni kell, kivéve amennyiben a helyszíni biztonsági személyzet máshogy ítéli meg.

E Osztály

Az E osztály egy átmeneti állapot azon terepügynököknek és elzárással foglalkozó személyeknek, akik ki voltak téve potenciálisan veszélyes hatásoknak egy új paranormális tárgy, entitás vagy fenomena elzárásának létrehozása során. Az E osztályú személyeket amint lehet karanténba kell zárni, és folyamatosan megfigyelés alatt tartani, különös tekintettel a potenciálisan ártalmas személyiség-, viselkedés- valamint fiziológiai változásokra. Csak akkor állhatnak újra szolgálatba, miután teljes jelentést adtak a történtekről, és jóváhagyásra kerültek a pszichiátriai és orvosi osztály által.

Személyzeti Titulusok

Alább az általános foglalkozásból eredő titulusok olvashatóak, melyeket az Alapítványban használunk.

Telephelyi Személyzet

Elzárási Specialista

Az elzárási specialistáknak két fő szerepe van az Alapítvány telephelyein. Először is, az elzárási csapatokat hívják, amikor egy tárgyról, entitásról vagy fenomenáról bebizonyosodik, hogy paranormális természetű, és az ő feladatuk ezeknek az elzárása, valamint a legközelebbi alapítványi telephelyre történő elszállítása.

Mindemellett az elzárási mérnökökre és technikusokra az elzárási részlegek és azok szabványainak tervezésekor, fejlesztésekor és fenntartásakor is szükség van az Alapítvány létesítményeiben.

Kutató

A kutatókból áll az Alapítvány tudományos részlege. A világ legokosabb és legképzettebb tudósaiból válogatják be őket, minden létező tudományterületről, a kémiától a botanikán át az ezoterikusabb és speciálisabb területekig, mint az elméleti fizika és a xenobiológia. Az Alapítvány tudományos kutatómunkájának célja, hogy jobban megértsük a megmagyarázatlan anomáliákat és azok működését.

Biztonsági Tiszt

A helyszíni biztonsági tisztek — akiket gyakran csak őrként említenek — vannak megbízva az Alapítvány telephelyein a fizikai és információs biztonság fenntartásával a projekteket, az akciókat, és a személyzetet illetően. Főként a bűnügy, a rendfenntartás és a katonaság tagjai közül kerülnek ki, és minden fegyvernem használatára képzettek, és számos eshetőségre felkészültek, mint egy elzárásból kitört anomália, vagy ellenséges támadás. Ez a személyzet felelős az információ biztonságáért is, így az ő felelősségük, hogy a bizalmas dokumentumok a helyükön legyenek, és a telephely számítógépes rendszerei biztonságban legyenek az illetéktelen behatolástól. Általában ők az első védelmi vonal az Alapítvány elleni külső fenyegetésekkel szemben.

Taktikai Gyorsreagálású Tiszt

A gyorsreagálású csapatok — vagy taktikai csapatok — magasan képzett és felfegyverzett harci alakulatok, amelyek feladata az elzárási csapatok kísérete veszélyes anomália esetében, vagy ha egy ellenséges Csoport a képbe kerül. Az ő feladatuk továbbá az Alapítvány létesítményeinek védelme az ellenséges támadásoktól. A gyorsreagálású csapatok tulajdonképpen katonai egységek, amelyek az Alapítvány nagyobb létesítményeiben állomásoznak és azonnal bevetésre készek.

Terepi Személyzet

Terepügynök

A terepügynökök az Alapítvány szeme és füle, feladatuk az anomáliák felfedezése és kivizsgálása. Gyakran a helyi vagy a regionális rendfenntartás vagy helyi egészségügyi szervezetek, például a mentőszolgálat tagjaiként tevékenykednek. Mint beépített elemek, a terepügynökök általában nincsenek felszerelve, hogy az anomáliákkal interakcióba lépjenek, vagy elzárják azokat; ha bebizonyosodik valamiről, hogy paranormális tulajdonságai vannak, a terepügynök először erősítést hív a legközelebbi elzárási egység formájában, hogy azok biztosítsák és elzárhassák azt.

Különítmények

A Különítmények speciális alakulatok, akiket az Alapítvány veteránjaiból állítanak össze. Ezek általában néhány kimondott típusú anomáliára specializálódnak és egy ilyen tagja lehet egy, az adott témával foglalkozó kutatótól kezdve felfegyverzett katonáig bárki, aki az adott típusú anomáliák biztosítására a legalkalmasabb. Lásd a Különítmények dokumentumot további információkért.

Adminisztráció

Telepvezető

A Telepvezetők az Alapítvány legmagasabb rangú alkalmazottai az adott telephelyen. Ők felelősek a folyamatos, biztonságos működésért és az ott található anomáliák elzárásáért. Minden részlegvezető nekik jelent, ők pedig az O5 Tanácsnak jelentenek.

O5 Tanácstag

Az O5 Tancás az Alapítvány legmagasabb rangú vezetőiből áll. Minden információhoz közvetlen hozzáféréssel rendelkeznek, így világszerte ők felügyelik az Alapítvány működését, és ők formálják meg annak hosszútávú terveit. A pozíciójuk fontossága miatt az O5 Tanács tagjai nem léphetnek közvetlen kapcsolatba semmilyen anomáliával. Az O5 Tanács összes tagjának kiléte szigorúan titkos; minden tanácstagra kizárólag a számukkal lehet hivatkozni. (O5-1-től O5-13-ig).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License